Contact 

Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM w Chocianowie S.A.
ul. Fabryczna 24
59-140 Chocianów
Main phone number: +48 76 818 50 10
www.chofum.pl

Production Director
Sławomir Kraśniewski
phone: +48 76 81 85 010 int. 130
              +48 512 422 618
e-mail: s.krasniewski@chofum.pl

Sales Director
Janusz Ślipko
phone: +48 76 81 85 010 int. 140
             +48 512 422 612
e-mail: j.slipko@chofum.pl

Production Manager
Leszek Błaszczak
phone: +48 76 81 85 010 int. 160
              +48 512 422 812
e-mail: l.blaszczak@chofum.pl

Chief Metallurgist
Leszek Ogrodowski
phone: +48 76 81 85 010 int. 150
             +48 512 422 628
e-mail: l.ogrodowski@chofum.pl

Chief Energy-Mechanical Engineer
Jacek Steć
phone: +48 76 81 85 010 int. 340
              +48 512 422 602
e-mail: j.stec@chofum.pl

Quality Manager
Ryszard Budziak
phone: +48 76 81 85 010 int. 110
              +48 512 422 624
e-mail: r.budziak@chofum.pl

SALES DEPARTMENT
Natalia Poradowska – Senior Sales Specialist (English)
phone: +48 76 81 85 010 int. 241
              +48 512 422 823
e-mail: n.poradowska@chofum.pl

Małgorzata Zielińska – Senior Sales Specialist (German)
phone: +48 76 81 85 010 int. 250
e-mail: m.zielinska@chofum.pl

Klaudia Formicka (English)
phone: +48 76 81 85 010 int. 243
              +48 785 295 288
e-mail: k.formicka@chofum.pl

Maciej Urbański – Senior Sales Specialist (Russian)
phone: +48 76 81 85 010 int. 242
              +48 512 422 913
e-mail: m.urbanski@chofum.pl
 
LOGISTICS DEPARTMENT - SUPPLY
Wiesław Radojewski - Logistics Manager
phone:  +48 76 81 85 010 int. 230
               +48 512 422 813
e-mail: w.radojewski@chofum.pl
 
Roman Teleśnicki – Supply Specialist
phone: +48 76 81 85 010 int. 231
              +48 693 692 757
e-mail: r.telesnicki@chofum.pl

Quality Management System Proxy
Janusz Zieliński
phone: +48 76 81 85 010 int. 120
e-mail: j.zielinski@chofum.pl