Posiadane certyfikaty 

  • Certyfikat potwierdzający zgodność technologii produkcyjnej oraz procedur kontrolnych z normami W0/TRD 100
WO/TRD język angielski
WO/TRD język angielski
 WO/TRD język niemiecki
WO/TRD język niemiecki
  • Certyfikat dla producentów żeliwa szarego i sferoidalnego potwierdzający zgodność technologii produkcyjnej oraz procedur kontrolnych z normami PED
PED jezyk angielski
     PED język angielski
PED jezyk niemiecki
      PED język niemiecki
  • Certyfikat dla producentów żeliwa szarego i sferoidalnego potwierdzający zgodność technologii produkcyjnej oraz procedur kontrolnych z normami HP0
HP 0 język angielski
HP 0 język angielski
 HP 0 język niemiecki
HP 0 język niemiecki
  • Certyfikat dla producentów żeliwa szarego i sferoidalnego potwierdzający zgodność technologii produkcyjnej oraz procedur kontrolnych z normami ISO

                  

  •  Certyfikat dla producentów odlewów żeliwnych wg. przepisów ASME

 ASME

  •  Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

 Urząd Dozoru Technicznego

  •  Certyfikat The National Board of Boiler & Pressure Vessel Inspectors (Krajowy Zarząd Inspektorów Kotłów i Zbiorników Ciśnieniowych - USA)

 The National Board of Boiler & Pressure Vessel Inspectors