Laboratoria 

Kontrola procesów produkcyjnych pod kątem spełnienia wszystkich wymogów klienta
Spółka gwarantuje wysoką jakość wyrobów poddając je w poszczególnych fazach produkcji licznym badaniom kontrolnym, zgodnie z wszystkimi wymaganiami klientów m.in.:

  • wytrzymałości na rozciąganie, zginanie, ściskanie,
  • twardości,
  • sprawdzianom modułu sprężystości,
  • badaniom skurczu odlewniczego,
  • badaniom mikrostruktury,
  • badaniom naprężeń własnych,
  • badaniom składu chemicznego,
  • badaniom magnetyczno-proszkowym,
  • badaniom ultradźwiękowym,
  • badaniom RTG.

Badanie te są prowadzone przez własne laboratoria w CHOFUM, oraz przez specjalistyczne laboratoria zewnętrzne, z którymi stale współpracuje Dział Kontroli Technicznej.

Zakładowe laboratorium prowadzi na bieżąco badania mas formierskich, procesu metalurgicznego i jakości żeliwa: jak skład chemiczny (za pomocą spektrometru), twardości HB, Rm, Ro2, A5 i struktury metalurgicznej.