Zarządzanie jakością 

Polityka Jakości w CHOFUM

   Priorytetowym celem realizowanej przez CHOFUM Polityki Jakości, jest ukierunkowanie działań związanych z jakością produkowanych wyrobów na spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów. Nakreślone cele jakościowe są zgodne ze strategicznymi celami oraz taktycznymi i operacyjnymi działaniami przedsiębiorstwa.

   Zadowolenie klientów stanowi miarę jakości naszych wyrobów, co uzyskujemy w warunkach, które umożliwiają nadzorowanie, sterowanie i monitorowanie zachodzących procesów. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości ma dla nas znaczenie priorytetowe i wszyscy jesteśmy w nie zaangażowani. Osiąganie planowanych wyników jakościowych realizujemy przez wdrożenie oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001.

   Ustanowiona i realizowana Polityka Jakości upoważnia i zachęca cały personel przedsiębiorstwa do angażowania się w sprawy jakości i jej doskonalenia. Dążenie do spełnienia w całości wymagań klientów jest ideą prowadzonej przez CHOFUM Polityki Jakości.

Stałe dążenie do doskonalenia najważniejszych procesów w spółce.

   W wyniku stale prowadzonych działań w ramach systemu zarządzania jakością tj. narady jakości, audyty wewnętrzne, działania korygujące i doskonalące najważniejsze procesy dla uzyskania poprawy jakości produktów CHOFUM systematycznie od wielu lat obniża się poziom rejestrowanych braków, a także wielkość kosztów reklamacji.
    Prowadzone są również cykliczne szkolenia kadry kierowniczej i grupy audytorów wewnętrznych, w celu stałego podnoszenia kwalifikacji kapitału pracowniczego w zakresie zarówno systemu zarządzania jakością, jak i wiedzy o nowoczesnych metodach i narzędziach zarządzania firmą. Planowane i realizowane są również corocznie szkolenia zawodowe pracowników z szczególnym uwzględnieniem potrzeb doskonalenia obsługi procesów produkcyjnych.
   Stopniowa realizacja planowanych wieloletnich działań inwestycyjnych ma zapewnić stały wzrost produktywności spółki, jak i zwiększenia mocy produkcyjnych i ograniczenia oddziaływania negatywnego na środowisko. Spółka stopniowo osiąga ten cel po przez zmniejszenie emisji pyłów, jak i ograniczenia hałasu, tak by spełniać wszystkie warunki środowiskowe określone w pozwoleniu zintegrowanym.