Kontakt 

Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM w Chocianowie S.A.
ul. Fabryczna 24
59-140 Chocianów
Centrala telefoniczna +48 76 81-85-010
Fax sekretariat +48 76 81-85-031
www.chofum.pl

Wicedyrektor ds. Produkcji Odlewów
Sławomir Kraśniewski
tel. +48 76 81 85 010 wew. 130
tel. kom. 512 422 618
e-mail: s.krasniewski@chofum.pl

Wicedyrektor ds. Organizacyjnych i Produkcji Tubingów
Janusz Ślipko
tel. +48 76 81 85 010 wew. 140
Tel. kom. 512 422 612
e-mail: j.slipko@chofum.pl

Szef Przygotowania Produkcji
Leszek Błaszczak
tel. +48 76 81 85 010 wew. 160
tel. kom. 512 422 812
e-mail: l.blaszczak@chofum.pl

Główny Metalurg
Leszek Ogrodowski
tel. +48 76 81 85 010 wew. 150
tel. kom. 512 422 628
e-mail: l.ogrodowski@chofum.pl  

Główny Inżynier Energo – Mechaniczny
Jacek Steć
tel. +48 76 81 85 010 wew. 340
tel. kom. 512 422 602
e-mail: j.stec@chofum.pl

Szef Kontroli Jakości
Artur Kołodziejczak
tel. (+48) (76) 81 85 010 wew. 110
tel. kom. 512 422 624
e-mail: a.kolodziejczak@chofum.pl 


MARKETING   
Bartosz Mikołajczyk - Z-ca Kierownika Działu Marketingu i Sprzedaży
tel. +48 76 81 85 010 wew. 240
tel. kom. 512 422 823
e-mail: b.mikolajczyk@chofum.pl   

Mieczysław Staranowicz
tel. kom. 512 422 536
e-mail: m.staranowicz@chofum.pl 

 
SPRZEDAŻ - ZAOPATRZENIE   
Wiesław Radojewski - Kierownik Działu Handlu
tel. +48 76 81 85 010 wew. 230
tel. kom. 512 422 813
e-mail: w.radojewski@chofum.pl
 
Dział Handlowy - Zaopatrzenie
Roman Teleśnicki – specjalista ds. zaopatrzenia
tel. +48 76 81 85 010 wew. 231
tel. kom. 693 692 757
e-mail: r.telesnicki@chofum.pl

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
Janusz Zieliński
tel. +48 76 81 85 010 wew. 120
e-mail: j.zielinski@chofum.pl