Kontakt 

Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM w Chocianowie S.A.
ul. Fabryczna 24
59-140 Chocianów
Centrala telefoniczna +48 76 81-85-010
www.chofum.pl

Dyrektor ds. Produkcji
Sławomir Kraśniewski
tel. +48 76 81 85 010 wew. 130
tel. kom. 512 422 618
e-mail: s.krasniewski@chofum.pl

Dyrektor ds. Sprzedaży
Janusz Ślipko
tel. +48 76 81 85 010 wew. 140
Tel. kom. 512 422 612
e-mail: j.slipko@chofum.pl

Szef Przygotowania Produkcji
Leszek Błaszczak
tel. +48 76 81 85 010 wew. 160
tel. kom. 512 422 812
e-mail: l.blaszczak@chofum.pl

Główny Metalurg
Leszek Ogrodowski
tel. +48 76 81 85 010 wew. 150
tel. kom. 512 422 628
e-mail: l.ogrodowski@chofum.pl  

Główny Inżynier Energo – Mechaniczny
Jacek Steć
tel. +48 76 81 85 010 wew. 340
tel. kom. 512 422 602
e-mail: j.stec@chofum.pl

Szef Kontroli Jakości
Ryszard Budziak
tel. (+48) (76) 81 85 010 wew. 110
tel. kom. 512 422 624
e-mail: r.budziak@chofum.pl 


DZIAŁ SPRZEDAŻY  
Natalia Poradowska - Starszy Specjalista ds. Sprzedaży (język angielski)
tel. +48 76 81 85 010 wew. 241
tel. kom. 512 422 823
e-mail: n.poradowska@chofum.pl

Małgorzata Zielińska – Starszy Specjalista ds. Sprzedaży (język niemiecki)
tel. +48 76 81 85 010 wew. 250
e-mail: m.zielinska@chofum.pl  

Klaudia Formicka (język angielski)
tel. +48 76 81 85 010 wew. 243
tel. kom. +48 785 295 288
e-mail: k.formicka@chofum.pl

DZIAŁ LOGISTYKI - ZAOPATRZENIE  
Wiesław Radojewski - Kierownik Działu Logistyki
tel. +48 76 81 85 010 wew. 230
tel. kom. 512 422 813
e-mail: w.radojewski@chofum.pl
 
Roman Teleśnicki – Specjalista ds. Zaopatrzenia
tel. +48 76 81 85 010 wew. 231
tel. kom. 693 692 757
e-mail: r.telesnicki@chofum.pl

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
Janusz Zieliński
tel. +48 76 81 85 010 wew. 120
e-mail: j.zielinski@chofum.pl