Historia 

Początki Spółki sięgają 1845 roku. Powstanie Marienhűtte (Huty Maria) dało początek przemysłowemu rozwojowi Chocianowa. Początkowo zakład składał się dwóch pieców, w których wykorzystywano rudę darniową.

Wraz z rozwojem firmy zmieniała się technologia i profil produkcji. Na przełomie XIX i XX wieku produkowano w Chocianowie cylindry papiernicze, odlewy korpusów, kotły parowe.

W 1893 r. w Hucie Maria w Chocianowie odbywał praktykę zawodową Carl Bosch – późniejszy laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii za wynalezienie i rozwój chemicznych metod wysokociśnieniowych.

19.09.1949 r. przyjmuje się jako datę rozpoczęcia działalności Fabryki Urządzeń Mechanicznych po odbudowie ze zniszczeń II Wojny Światowej.

29.03.1951 r. dokonano pierwszych odlewów, którymi były wpusty uliczne.

12.04.1952 r. wykonany został pierwszy powojenny odlew płaszcza cylindra papierniczego. Odlewnicy z Chocianowa jako jedni z pierwszych w kraju uruchomili produkcję form i rdzeni z mas samoutwardzalnych oraz zastosowali w produkcji żeliwo licencyjne Michenait w gatunkach GE, GD, GC.

Równocześnie z odbudową odlewni następował rozwój innych asortymentów produkcji.

W 1954 r. zmontowano pierwszą wiertarkę WKA-25. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości wiertarki tego typu nadal cieszą się dużą popularnością na rynku wtórnym.

W okresie 1954-1974 fabryka wyprodukowała ponad 18 000 wiertarek w 11 typach, w tym ok. 3 000 na eksport do 52 krajów m.in. USA, Anglii, Niemiec, Francji.

W 1956 r. uruchomiono seryjną produkcję kolejnej wiertarki WE-20. Wiertarka produkowana była na rynek krajowy oraz na eksport do Korei i Chin. W tymże samym roku wykonano prototyp wiertarki kadłubowej WKA-40.

16 czerwca 1972 r. podpisana została wieloletnia umowa z KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. W latach 70-tych w CHOFUM produkowano następujące urządzenia dla przemysłu miedziowego: węzły wiertnicze WWZ - 1, chwytaki żerdzi WWZ -2, wieżyczki WWK-1 i WWK-2, silniki pneumatyczne SPT-4 i SPT-5, ramy prowadnicze SWW-2/6, wózki wiercąco-kotwiące WWK-2, hydrauliczne wiertarki obrotowo-udarowe WH-180 oraz skrzynie biegów do maszyn i wozów kopalnianych.

W 1973 r. rozpoczęto produkcję tokarek sterowanych numerycznie TZC-32N1. Była to pierwsza tokarka sterowana numerycznie produkowana w Polsce. W 1973 r. otrzymała złoty medal na Międzynarodowych Targach w Lipsku. Do 1989 roku wyprodukowano ponad 1700 tych maszyn. W międzyczasie produkowano unowocześnione tokarki sterowane numerycznie: TZD-63N, TZE-63E, TZB-40N oraz elastyczne gniazda obróbcze z wykorzystaniem robotów przemysłowych EGO.

W 1978 r. opracowano Studium Humanizacji Fabryki Urządzeń Mechanicznych. Studium było wyjątkowym "wydarzeniem" zarówno dla fabryki jak również stanowiło ewenement w skali kraju jeśli chodzi o tego rodzaju projekty. Autorem studium był zespół Katedry Rzeźby w Architekturze Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Oskara Hansena.

Odlewy z CHOFUM o wadze do 20 000 kg. wykonywane z żeliw szarych i niskostopowych w kilku gatunkach zdobyły uznanie wśród odbiorców całego przemysłu. W latach 80-tych wielkość produkcji kształtowała się na poziomie 9 000 ton rocznie.

W 1993 r. Fabryka Urządzeń Mechanicznych przekształcona została w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa.

W 1997 r. na 69 Międzynarodowych Targach w Poznaniu zaprezentowana tokarka CT-32N3 została nagrodzona złotym Medalem. Ważnym wydarzeniem mającym wpływ na dalszy kierunek rozwoju Spółki, było wniesienie akcji CHOFUM do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 33% akcji objął VII NFI im. Kazimierza Wielkiego.

W 1998 r. na 70 Międzynarodowych Targach w Poznaniu CHOFUM zdobył tytuł Mistera Eksportu za dynamiczną sprzedaż cylindrów na rynkach zagranicznych. Spółka posiada certyfikat jakości TUV i amerykański ASME w zakresie produkcji odlewów cylindrowych.

W 1999 r. Spółka wdrożyła system zarządzania jakością i uzyskała certyfikat jakości ISO 9001. Spółka opracowała również w tym roku technologię produkcji i zaczęła realizację pierwszego kontraktu na pierścienie tubingowe z żeliwa szarego do obudowy szybu kopalnianego R XI dla kombinatu KGHM „Polska Miedź” w Lubinie.

W 2000 r. nastąpiło uruchomienie pieców elektrycznych do wytopu żeliwa i linii do regeneracji mas formierskich na wydziale odlewni. Zwiększone zostały moce produkcyjne spółki do wielkości ca 17 000 Mg oraz stworzone zostały możliwości produkcyjne odlewni w zakresie odlewów z żeliwa sferoidalnego.

W 2001 r. CHOFUM rozpoczął dostawę tubingów z żeliwa szarego na obudowę tunelu metra w Warszawie.

W 2003 r. Spółka rozpoczęła produkcję cylpepsów na potrzeby Zakładu Wzbogacenia Rudy w kombinacie KGHM „Polska Miedź” w Lubinie.


W 2005 r. firma GWARANT Grupa Kapitałowa S.A. w Katowicach obejmuje pakiet kontrolny akcji Spółki.

W 2008 r. została opracowana i wdrożona w CHOFUM produkcja tubingów z żeliwa sferoidalnego do obudowy szybu SW4 na rzecz KGHM „Polska Miedź” w Lubinie.

W 2008 r. spółka opracowała i wdrożyła we współpracy z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie udoskonaloną technologię produkcji różnych odlewów z żeliwa sferoidalnego, która pozwoliła na spełnienie wymagań klientów w tym zakresie odlewów. Ruszyła produkcja tubingów z żeliwa sferoidalnego do obudowy szybu SW4 na rzecz KGHM „Polska Miedź” w Lubinie.

W 2009 r. z CHOFUM wyodrębniono działalność związaną z produkcją obrabiarek do metalu. Powstała spółka pod nazwą FUM Chofum-Obrabiarki

W latach 2010 – 2011 zrealizowany został pierwszy kontrakt na tubingi z żeliwa sferoidalnego na rzecz firmy Thyssen Maining z Kanady.

W 2011 r. główny akcjonariusz fabryki GWARANT Grupa Kapitałowa S.A. w Katowicach objął 100 % akcji FUM CHOFUM S.A. w Chocianowie.

Również w tym roku w spółce została opracowana i wdrożona produkcja szerokiego asortymentu odlewów stosowanych w przemyśle morskim.

W 2012 r. spółka realizuje pierwszy kontrakt na tubingi na rynek wschodni według wymogów firmy EuroChem z Rosji.

W 2015 r. nowym właścicielem CHOFUM zostaje Odlewnia Żeliwa S.A. z Zawiercia.