Zarząd 

Mariusz Formicki – Prezes Zarządu, Dyrektor Techniczny

Halina Rzepczyńska – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Ekonomiczny