Zarząd 

Mariusz Formicki – Prezes Zarządu, Dyrektor Techniczny

Grzegorz Kędzior – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Ekonomiczny

Piotr Grobelny – Dyrektor Handlowy

Sławomir Kraśniewski - Dyrektor Produkcji