Współpracujemy 

Klienci w kraju:

  • KGHM Polska Miedź S.A. – Lubin
  • Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" S.A. – Żarów
  • REFRAMAS - Świdnica